092. Station Utrecht Lunetten; vector art = ipad kunst door Ruud van den Berg aka Domstad Rudie
Vanwege de uitbreiding van twee naar vier sporen moest station Utrecht Lunetten opnieuw op de schop. Het station, dat bestond uit twee perrons ter weerszijden van de beide sporen, werd omgevormd tot een eilandperron, gelegen tussen de middelste twee van de vier sporen. Voor de spooruitbreiding werd gebruik gemaakt van het al aanwezige viaduct van de Nieuwe Houtenseweg. Voor deze weg werd een nieuwe brug over de A27 gebouwd. Omdat het eilandperron niet te dicht bij de twee viaducten over de A27 kon liggen, kwam het nieuwe station 250 meter noordelijker te liggen. Daar kwam een nieuwe ruime onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, tevens is dit de toegang tot het eilandperron. De krappe tunnel onder het oude station kon hierdoor vervallen. Het nieuwe station was op 30 mei 2016 gereed, het noodperron aan de westzijde van het spoor verviel toen.
Bron: Wikipedia
Adres: Station Utrecht Lunetten, 3524 ZH Utrecht

Als ik om me heen kijk, kan ik me niet voorstellen dat alles vanzelf is ontstaan. Ik wil in mijn werk laten zien hoe mooi de schepping is. Dat begon al op de lagere school met het natekenen van Willem van Oranje uit het geschiedenisboek. Mijn onderwerpen moeten schitteren. Daarbij gebruik ik idealisering: het moet nog mooier zijn dan de werkelijkheid. Sind 2020 gebruik ik daarvoor een iPad met een Pencil. Mijn tekeningen noem ik "vector art", want ze zijn op elke afmeting scherp.
Naar een eigen foto
Datum: 08-07-2022
Back to Top